13.04.2020

Gdzie sprawdzić wymiar gąsienicy gumowej

Szukając gąsienicy gumowej warto sprawdzić jej wymiar, który jest zalecany przez producenta. Niemniej jednak można zacząć od oczywistego faktu, czyli sprawdzić wymiar gąsienicy obecnie zamontowanej na maszynie. Wymiary gąsienic umieszczane są po wewnętrznej części gąsienicy gumowej, zatem w zdecydowanej większości przypadków nawet przy dosyć dużym zużyciu nadal są widoczne.

                Odczytywanie wymiaru gąsienicy:

szerokość – jest to pierwsza cyfra, przykładowo mając: 230x96x30. Pierwsza cyfra mówi nam o szerokości, która w tym konkretnym przykładzie wynosi 230 mm,

podziałka – kolejnym elementem może być podziałka, która w naszym przykładnie 230x96x30 wynosi 96 mm. Należy jednak w tym przypadku uważać bowiem niektórzy producenci podziałkę ujmują na ostatnim miejscu wymiaru gąsienicy: 230x30x96. Podziałka, czyli innymi słowy skok gąsienicy gumowej jest elementem dosyć trudnym do precyzyjnego zmierzenia, dlatego też warto przejść do kolejnego numeru,

ilość ogniw – w naszym przykładzie jest to ostatni numer, czyli 230x96x30. W tym konkretnym przykładzie mamy gąsienicę gumową o długości 30 ogniwek. Ilość ogniw jest drugim wymiarem oprócz szerokości, który jest stosunkowo łatwo sprawdzić, wystarczy bowiem policzyć ogniwka gąsienicy. Z uwagi, iż niektórzy producenci ujmują podziałkę na ostatnim miejscu, ilość ogniwek można znaleźć na drugim miejscu w wymiarze gąsienicy, będziemy mieli zatem: 230x30x96. Biorąc jednak pod uwagę powyższe, łatwo odnajdziemy się w tym zapisie wiedząc powyższe.

litery - ostatnim elementem, który możemy spotkać w rozmiarze gąsienicy są różnego rodzaju oznaczenia literowe. I tak przykładowo literka N będzie nam mówić, iż mamy do czynienia z wąskim prowadzeniem gąsienicy, a literka W będzie oznaczać szerokie prowadzenie gąsienicy. Literka Y sugeruje, iż gąsienice są przeznaczone do koparek Yanmar, K sugeruje przeznaczenie do koparek Kubota. Warto jednak nadmienić, iż symboli literowych jest stosunkowo dużo i niejednokrotnie są nadawane przez producentów gąsienic w celu wyróżnienia swojego produktu.

             Ciekawostka; klasycznym przykładem możliwości pomylenia rozmiaru jest: 230x48x72 // 230x72x48. Pierwszy rozmiar oznacza gąsienicę o szerokości 230 mm, podziałce 48 mm i długości 72 ogniwka. Drugi rozmiar oznacza również 230 mm szerokości, ale podziałka wynosi 72 mm natomiast długość wynosi 48 ogniwek. Widać wyraźnie, iż mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi gąsienicami.