13.04.2020

Prawidłowa eksploatacja gąsienic gumowych

Producenci zarówno całych maszyn jak i samych gąsienic gumowych podają szereg zaleceń, stosowanie których może istotnie wpłynąć na żywotność gąsienicy gumowej. Zdający sobie z tego sprawę operator może optymalnie wykorzystać maszynę przy minimalnym zużyciu podzespołów w tym gąsienic gumowych.

                Poniżej zebraliśmy najważniejszą trójkę z szeregu zaleceń, którym warto się przyjrzeć:

naciąg gąsienicy – jedna z elementarnych, a jakże ważna uwaga eksploatacyjna. Luźna gąsienica może spadać, a nawet przeskakiwać po kole napędowym. Natomiast zbyt duże napięcie spowoduje znacznie szybsze zużycie, a w ekstremalnych przypadkach może przyczynić się do pęknięcia gąsienicy. Zatem by uniknąć awarii należy kontrolować naciąg gąsienic co około 100 motogodzin (czasami częściej, bowiem również w tym zakresie zależy to od producenta). Najistotniejszym jest by informacje nt. naciągu gąsienicy sprawdzić w instrukcji koparki (DTR),

koło napędowe – jeden z kolejnych najistotniejszych elementów wpływających na zużycie gąsienicy gumowej. Nadmiernie zużyte koło napędowe będzie przyczyną znacznie szybszego zużycia gąsienicy gumowej. Idąc dalej tym tokiem rozumowania należy podkreślić, iż pozostałe elementy podwozia również mają istotny wpływ na zużycie gąsienicy gumowej,

warunki terenowe – chyba każdy zdaje sobie sprawę, iż jazda po ostrym podłożu, kamieniach czy też krawężnikach może spowodować przecięcie gąsienicy. Dłuższy kontakt z rozgrzaną nawierzchnią bitumiczną spowoduje uszkodzenie warstwy gumy. Długie przejazdy będą nadmiernie obciążać cały układ jezdny prowadząc do jego szybszego zużycia.

                Powyższe zalecenie nie sprawią, iż nasze gąsienice nie będą się zużywać, ale sprawią iż zużycie będzie postępować znacznie wolniej.